search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Analytics

Van overzicht naar inzicht.

Analytics (vrij naar Gartner*) is een begrip dat op verschillende manieren wordt gebruikt voor Business Intelligence en applicatiegerichte toepassingen waarbij data analyse centraal staat.
De enorme toename van data in allerlei vormen, de groeiende behoefte vanuit de organisatie om echt inzicht te krijgen in betekenis, gedrag en voorspellingen, in combinatie met toegankelijke en geavanceerde Analytics-oplossingen maakt Analytics tot het meest aansprekende vakgebied binnen Business Intelligence.

In onze dagelijkse praktijk gaat Analytics dan ook verder dan de traditionele Business Intelligence toepassingen: door inzet van statistische en wiskundige analyses gericht op clustering, segmentering, scoring en voorspellingen komen patronen met voorspellende of beschrijvende businesswaarde beschikbaar. 

Analytics vereist uiteraard toegang tot data. Wij zijn als geen ander in staat om de data beschikbaar te maken. Alle kennis is in huis om Big Data, Cloud en on-premise data beschikbaar te stellen voor analyse. Via een datawarehouse, data virtualisatie platform of een hybride oplossing waarbij de analisten zelf bepalen welke data op welk moment en in welke vorm relevant en beschikbaar zijn.

Waarom?

  • De mogelijkheden van Analytics verkennen en vertalen naar business cases
  • Data scenario's opstellen om Analytics mogelijk te maken
  • Data engineering inrichten om Analytics maximaal te faciliteren
  • Analytics strategie opstellen als onderdeel van Business Intelligence strategie
  • Borgen van Analytics kennis in het Business Intelligence Competence Center
  • Analyseren, ontwerpen en implementeren van strategische, tactische en operationele analytische toepassingen
  • Verdiepen van managementrapportages met analytische functies
  • Self Service Analytics implementeren, inclusief toolselectie
  • Verzorgen van demo's van analytical tools
  • Opleidingen

Wij hebben kennis en ervaring met diverse analytical tools. Wij bieden onze Analytics expertise in verschillende vormen aan: Advies en Diensten.

*http://www.gartner.com/it-glossary/analytics