search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Decentralisatie in het Sociaal Domein (3D) voor Lokale Overheid

Effectieve besturing, monitoring en analyse

Sinds 2015 zijn gemeenten vanwege drie decentralisaties (3D) verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is hierbij het uitgangspunt. Deze zogenaamde 3D-transitie gaat binnen de gemeenten gepaard met de introductie van een diversiteit aan nieuwe informatiesystemen die gekoppeld worden aan bestaande informatiesystemen. De 3D-transitie legt daarbij veel nadruk op effectieve besturing, monitoring en analyse van de transitie zelf en de uitvoering ervan. Hiertoe dient een integraal, samenhangend en overkoepelend beeld van de informatie in de onderliggende systemen beschikbaar te komen ten behoeve van het afleggen van verantwoording, de besturing van het transitieproces en het optimaliseren van de uitvoering.

De 3i-methode: Informatie, Integratie, Inzicht

Centennium werkt binnen de Decentralisaties in het Sociaal Domein met de beproefde 3i-methode.

Toepassen van de door Centennium ontwikkelde 3i-methode leidt tot een compleet geïntegreerde oplossing op basis van het 3i-platform waarmee op flexibele wijze aanvullende informatie uit een grote diversiteit aan gegevensbronnen en toepassingen gekoppeld wordt. Deze komt daarmee direct beschikbaar voor uitgebreide rapportage en analyse.

decentralisatie_sociaal_domein-01.jpg

Toepassen van de 3i-methode

De 3i-methode is geen softwaretool of -product, maar een coherente verzameling van bewezen halffabricaten waarmee informatie uit een grote diversiteit aan bronnen met hoogwaardige kwaliteit beschikbaar komt voor analyse. De halffabricaten worden door ons, in samenwerking met u, geassembleerd tot deelproducten en een eindproduct.

Het 3i-platform is niet beperkt tot inzet op het 3D-domein, maar functioneert tevens als gemeentebreed informatieplatform.