search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Centennium Datawarehouse Methodiek

Modelleren en Automation binnen de juiste kaders.

De Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) verlaagt de kosten, doorlooptijd en foutgevoeligheid van zowel nieuwbouw, renovatie als beheer van Datawarehouses. Simpelweg door factoren als technische complexiteit, dure softwarelicenties en arbeidsintensief programmeerwerk te elimineren. In het kort:

  • Modulaire opzet waardoor aanpassingen en uitbreidingen snel en eenvoudig realiseerbaar zijn
  • Gecontroleerde, methodische werkwijze. Dit voorkomt fouten en vereenvoudigt het beheer
  • Ontwikkeld op basis van gangbare en bewezen succesvolle best-practices
  • Zeer beperkte afhankelijkheid van dure en complexe BI & Datawarehouse tools
  • Automatisch genereren van het Datawarehouse en datamarts op basis van metadata
  • Eenduidige, transparante en herleidbare registratie van alle bedrijfsgegevens in het Datawarehouse
  • Na adoptie van de methodiek kunt u de Datawarehouse zelfstandig doorontwikkelen en beheren
  • Drie pijlers vormen de basis van de methodiek, die verder bestaat uit een uitgebreide verzameling van o.a. best-practices, werkdocumenten, richtlijnen en instrumenten.

cdm.jpg

CCDM is inzetbaar in vrijwel alle situaties. Bijvoorbeeld om een nieuw Datawarehouse te ontwerpen en realiseren, maar ook om een bestaand Datawarehouse te migreren naar een nieuw platform, te renoveren of uit te breiden. De ervaren adviseurs en specialisten van Centennium helpen u er graag mee op weg. U adopteert de methodiek en wij ondersteunen u bij de uitvoering, ontwerpbeslissingen, opleiding van de medewerkers, projectmanagement en het bewaken van de kwaliteit. Doordat wij alle noodzakelijke kennis van CDM overdragen, bent u in staat om het Datawarehouse zelfstandig te beheren en door te ontwikkelen.