search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Agile Data Modelleren

Wij zijn gespecialiseerd in agile data modellering. Van grondige analyse van bestaande data modellen, agile modelleren van Datawarehouses, virtualisatie- en Big Data-oplossingen tot beoordeling en certificering van je enterprise datamodellen.

In een wereld waar steeds meer data geproduceerd en gebruikt wordt, is omgaan met semantiek, de betekenis van data, een steeds grotere uitdaging. De vele verschijningsvormen van data vereisen een data modelleringsaanpak die toekomstvast is en organisatiebreed kan worden ingezet. 

Data modelleren: de semantische kapstok voor je data

Data modelleren binnen Data en Analytics kent grote verschillen in de doelen en eisen die we eraan stellen. De kern is altijd hetzelfde: expliciet maken van de "semantiek" van gegevens, waarmee de gebruikers eenduidige toegang krijgen tot waardevolle data. Tegelijkertijd blijft flexibiteit geboden in het aanpassen of uitbreiden van data modellen met minimale impact op de systeemomgeving. 

We richten ons op de betekenis van en  de relatie tussen data via de toepassing van  informatiemodellen, referentiemodellen, taxonomieën en ontologieën. 

Wat kunnen we voor je betekenen?

  • Advisering bij het maken van keuzes in agile data modelleren
  • Data modellering voor (enterprise) Datawarehouses, data marts en kubussen
  • Audits: van hoog over tot technische diep
  • Opleiding en certificering

Je kunt van onze Data Modelleringsexpertise op verschillende manieren gebruik maken: Advies en Diensten