search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Centennium Privacy Quickscan

Aangescherpte privacy regels in 2018: zijn uw persoonsgegevens veilig? Met de Centennium Privacy QuickScan weet u waar u aan toe bent.

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zegt dat bedrijven en overheidsinstanties zorgvuldig met persoonsgegevens moeten omgaan. Op dit moment hebben veel organisaties (nog) niet voldoende maatregelen genomen om ‘privacy-compliant’ te kunnen opereren. Dit kan in sommige gevallen ertoe leiden dat we minder zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Of dat er zelfs sprake is van een datalek. Dit kan verstrekkende persoonlijke impact hebben en tot reputatieschade leiden.
De aangescherpte regelgeving op persoonsgegevens moet misbruik (verder) beperken. Indien misbruik wordt geconstateerd zal dit ook beboet worden, wanneer blijkt dat dit gegrond is. De AVG wordt vanaf 25 mei 2018 toegepast en streng gehandhaafd: organisaties lopen het risico om nadien forse boetes te krijgen, die kunnen oplopen tot 4% van de omzet.
Ofwel: werk aan de winkel!

Als specialist op het gebied van data- en informatiemanagement kunnen wij organisaties helpen om:

  • Inzicht te krijgen in de privacy gerelateerde gegevens van uw organisatie;
  • AVG compliant te worden;
  • Privacy-hiaten op te lossen.

Centennium Privacy QuickScan
Met de Centennium Privacy QuickScan brengen wij inzicht in de privacy status van uw organisatie in relatie tot uw informatievoorziening. In samenwerking met elkaar onderzoeken wij de kwetsbaarheid van persoonsgevoelige data die binnen uw organisatie voorhanden is. De nadruk zal liggen op de beveiliging van privacy gevoelige data, rekening houdend met de aangescherpte privacy regelgeving. Het resultaat is een rapport, vergezeld van een advies hoe persoonsgevoelige data zo goed mogelijk afgeschermd kunnen worden, zodat deze bestand zijn tegen onbedoeld gebruik in de informatievoorziening.

Centennium AVG Readiness Service
Op basis van de resultaten van de Centennium Privacy QuickScan kunnen wij de Centennium AVG Readiness Service (CARS) aanbieden: een audit- en implementatietraject. We brengen een advies uit welke wijzigingen er nodig zijn om de privacy regelgeving te respecteren en de kans op boetes te verminderen. In overleg kunnen we deze wijzigingen ook implementeren.