search arrow arrow-left download facebook linkedin twitter share googleplus mail check phone
Terug

Centennium Privacy Quickscan

Met de Centennium Privacy Quickscan weet u welke maatregelen u dient te nemen.

 

 

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe privacywetgeving?
Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. De AVG zegt dat bedrijven en overheidsinstanties zorgvuldig met persoonsgegevens moeten omgaan en heeft daarom verstrekkende impact op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.
Kijk voor veelgestelde vragen en antwoorden over de AVG op onze FAQ-pagina.

Aan welke eisen moet uw organisatie voldoen?
Uw organisatie heeft zich aan een groot aantal eisen en verplichtingen te houden. De AVG-wetgeving zegt onder andere dat u:

  • alle verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens en de datalekken moet registreren;
  • een passend beveiligingsniveau moet treffen;
  • toestemming moet vragen voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • in veel gevallen een functionaris voor gegevensbescherming moet aanwijzen;
  • inzage kan geven in alle persoonsgegevens;
  • alle persoonsgegevens moet kunnen corrigeren of verwijderen.

Overheidsinstellingen en ondernemingen moeten er zelf voor zorgen dat ze aan de eisen voldoen. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen nog onvoldoende voorbereid zijn op de aankomende Europese privacyregelgeving en dat het onduidelijk is welke stappen zij moeten nemen om aan de nieuwe regels te voldoen. Hulp van een specialist kan van grote waarde zijn.

Centennium Privacy Quickscan
avg_voordelen_0.png Centennium is gespecialiseerd in data- en informatiemanagement waaronder datavraagstukken binnen de nieuwe privacywetgeving. Met de speciaal ontwikkelde Centennium Privacy Quickscan geven wij inzicht in de privacy status van uw organisatie en weet u welke gerichte maatregelen u dient te nemen. Snel en effectief.

Wij interviewen vertegenwoordigers van de organisatie om de belangrijkste processen goed in beeld te krijgen. Vervolgens toetsen wij uw systemen en applicaties aan de privacy voorschriften en richten ons nadrukkelijk op het gebruik van persoonsgegevens in kritische toepassingen. Onze bevindingen leggen we vast in een schriftelijk advies, met duidelijke actiepunten. Natuurlijk bent u hiermee nog niet ‘AVG-proof’, maar deze Quickscan biedt u houvast en een duidelijke stap op weg naar de juiste omgang met persoonsgegevens.

Hoe werkt het?
De Centennium Privacy Quickscan richt zich voornamelijk op het risico van datalekkage van persoonsgegevens. Door middel van onze driedaagse Privacy Quickscan beoordelen wij snel en effectief uw organisatie op de beveiliging van uw privacygevoelige data. De Centennium Privacy Quickscan bevat 3 onderdelen:

  1. Inventarisatie van het applicatie/data-landschap, gefocust op persoonsgegevens.
  2. Interview(s) over de algemene informatiebeveiliging en actuele privacy status.
  3. Interview(s) met gebruikers, met name gericht op kritische toepassingen rond persoonsgegevens.

Wat krijgt u?
Aan het einde van de Quickscan wordt een overzichtelijk adviesrapport opgeleverd, dat bestaat uit de in kaart gebrachte privacy risico's met concrete aanbevelingen voor maatregelen die noodzakelijk zijn. Dit levert een gericht en praktisch handvat op om het privacybeleid van uw organisatie te formuleren en de uitvoering daarvan verder te stroomlijnen. Daarmee vormt de Quickscan een belangrijke basis om uw persoonsgegevens juist te beveiligen en zodoende zet u duidelijk de eerste stappen om de privacywetgeving na te leven.

                      ref_gemiva_250.png