VIAG Congres 2017, focus op: ‘Samen verbinden’

Centennium - Data- en Informatiemanagement

Op 13 en 14 november jl. stond Centennium op het jaarcongres van de Vereniging voor Informatie- en Automatiseringsprofessionals Nederlandse Gemeenten (VIAG).

Thema dit jaar was ‘Samen verbinden’, waarbij Verbinding kan worden gezien als middel om een adequate informatievoorziening op te zetten in het gemeentelijke domein.

Het is echter méér dan alleen het aan elkaar knopen van systemen: communicatie tussen mensen, tussen systemen binnen en buiten de ‘eigen vier muren’, oog voor het presenteren (visualisatie) én bijvoorbeeld het privacy vraagstuk. Centennium heeft de afgelopen jaren geholpen op al deze aspecten bij gemeenten als Amersfoort, Veenendaal, Almelo, Den Haag, Rotterdam, Soest, Tiel en vele anderen. Samen met 200 gemeente- en bedrijfsprofessionals hebben we mooie dagen beleefd, waarin inhoudelijke lezingen hand in hand gingen met informeel contact op de beursvloer.

Eén van de lezingen werd namens Centennium verzorgd door Eric Fickel. Hij is als projectleider actief bij gemeente Rotterdam, alwaar hij Selfservice Business Intelligence implementeert voor de gemeente. (De slides van deze presentatie komen later beschikbaar!) Heeft u deze sessie bijgewoond en wilt u meer weten over de manier waarop wij helpen het informatieproces te implementeren? Of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening in het gemeentelijk domein?
Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met Ferry Eijgel via f.eijgel@centennium.nl of 06 – 22 92 22 94.

Zie ook: Dienstverlening voor Lokale Overheid (PAGINA BESTAAT WAARSCHIJNLIJK NIET MEER) voor een overzicht van onze dienstverlening.

Print Friendly, PDF & Email