Datawarehouse Automation

Datawarehouse Automation Datawarehouse Automation Modelleren en Automation binnen de juiste kaders.De Centennium Datawarehouse Methodiek (CDM) verlaagt de kosten, doorlooptijd en foutgevoeligheid van zowel nieuwbouw, renovatie als beheer van Datawarehouses. Simpelweg...

Decentralisatie SD

Decentralisatie in het Sociaal Domein Decentralisatie in het Sociaal Domein(3D) voor Lokale Overheid   Effectieve besturing, monitoring en analyse.Sinds 2015 zijn gemeenten vanwege drie decentralisaties (3D) verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening...

BI Roadmap

BI Roadmap BI Roadmap De Centennium BI roadmap is een methodiek die is ontwikkeld om u te helpen uw visie op Business Intelligence (BI) te bepalen, doelstellingen te benoemen en zo te komen tot een praktisch uitvoerbare roadmap. De methodiek kent de volgende...

Audit

Audit Audit Kritisch en onafhankelijk onderzoek met heldere conclusies en aanbevelingen. Onze consultants wordt regelmatig gevraagd een oordeel te geven over gemaakte of te maken keuzes, inrichtingen en oplossingen met betrekking op data- en informatiemanagement. Wij...

ETL (Extract, Transform & Load)

ETL (Extract, Transform & Load) ETL (Extract, Transform & Load) ETL is een type data integratie dat verwijst naar de drie stappen (extraheren, transformeren en laden) waarmee gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd worden. Het wordt vaak gebruikt om een...